top of page
T.jpeg

תבליטופ 

"תבליטופ" הוא מיזם שהוקם בסוף שנות ה- 70 והיה פעיל עד לתחילת שנות ה-80. עיסוקו המרכזי היה ביצוע מודלים תלת מימדיים של תוויי שטח. 

את המיזם פיתח והקים משה זעירי.

משה זעירי

1922 - 2010

ניצול שואה שהגיע לארץ לאחר תקופת הכשרה באיטליה, התגייס לפלמ"ח ועסק בפיענוח תצ"אות ושרטוט מפות במסגרת חטיבת הנגב. בהמשך השתתף בעריכת המפות של ספר הפלמ"ח ולאורך השנים עסק במיפוי במשרד החקלאות ובמחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית.

לימים היה לאיש המודלים של מכון ויצמן. 

תחביבו המרכזי היה בניית שעוני קיר.

20200111_081032.jpg

מודל מצדה

מימדים

כ -30/40 ס"מ

גובה: כ- 10 ס"מ

קנה המידה של המודל הינו 1:5,000

קנה המידה האנכי תואם לקנה המידה האופקי

טכניקת הייצור

המודל הוא גושני, עשוי פוליוריטן מוקצף, ובוצע בשיטה של כירסום שכבה אחר שכבה של קוי גובה. נתוני הקווים הועברו בדיוק מירבי בעזרת מכשיר פנטוגרף ממפה דו מימדית אל המודל התלת מימדי.

מידת הדיוק והפירוט של המודל נקבעה על ידי מידת הדיוק והפירוט של מפת הבסיס. עובי להב הכרסום הותאם למידת הפירוט של המפה. 

ראש המכשיר אשר איפשר את דיוק הקריאה מתוך מפת הבסיס היה הרעיון היישומי עליו בוסס המיזם.

מימדי המודלים הגדולים מגיעים עד כ-  1.4X2.5 מ"ר, והם עשויים מצרף לוחות יחידים בגודל 50X70 ס"מ כל אחד, אשר יוצבו על בסיס קשיח אחד.

מודלים נוספים

1982

התמונות להלן סרוקות מתוך אלבום משפחתי.

להתרשמות מלאה מומלץ לצפות במסך מחשב

1981

סיני, המתלה, 1977

אזור הר משה, סיני 1976

ברכת רם

bottom of page