top of page

האדריכלות שלי

 

האדריכלות שלי היא חיפוש אחר ההרמוניה.

 

ההרמוניה של החלל, האור והחומר. ההרמוניה של הצליל המגע והתנועה, של הסביבה המיידית ושל הטבע. אלו מושגים, על ידי שימוש בחומר, בצורה ובצבע, באור, בצל, בשקיפות בחדות או ברוך, בתנועה ביציבות ובבהירות, בפרופורציה ראויה, באסתטיקה ובשאר כלים הנמצאים בארגז הכלים האדריכלי.

 

היא הליכה בשביל המפותל של הגשמת הרצונות והחלומות של בעלי הבית תוך מפגש עם המציאות הפיזית, לוחות הזמנים ומגבלות התקציב.


היא מעורבות הלקוחות בכל שלבי התכנון והעיצוב, והטמעת רעיונותיהם במעשה היצירה.


האדריכלות שלי היא מימוש היצירתיות בתחומים מגוונים וברעיונות שונים, תוך לימוד מתמיד, חידוש, חדוות יצירה ואהבת אדם.

 

 

 

 

bottom of page