top of page

2016 ואילך - עבודה בחברת סטודיו-אדריכלות-נוף

www.studio-lsa.com/blank-20

עריכת תוכניות (תב"ע) והתמחות בהבטים נופיים של תוכניות מתאר תוך התמקדות בהגדרת המרחב הציבורי. 

1998-2016 עצמאית

1994-1998 א.ב. תכנון

1991-1994 ברעלי לויצקי כסיף אדריכלים

1988-1991 הלסינקי, פינלנד: Simo Yarvinen (סימו ירוינן אדר')

1988 הלסינקי - מחלקת תכנון העיר (Helsingin kaupunkin Rakennusvirasto)

 

השכלה והתמחויות:

2021-2022 כתיבת עבודת גמר בנושא שונות ההיענות למכרזי בניה רוויה של רמ"י 

2018-2020 לימודי תואר שני בגיאוגרפיה תכנון ערים

   ואזורים באונ' העברית ירושלים 

2010 אדריכלות ירוקה הלכה למעשה. אונ' בן גוריון ומדרשת שדה       בוקר בשיתוף עם "המעבדה" של בצלאל

1996 ניהול מערכות מידע בסביבת תיב"ם. CAD-MIS by AutoKav.

1988,1989 Alvar Aalto Seminar Finland

1982-1987 לימודי אדריכלות בטכניון, חיפה

בוגרת בהצטיינות כולל פרס ברוולד על פרוייקט גמר.

כמו כן לאורך השנים:

קורסים וסמינרים מקצועיים רבים בתחום האדריכלות בארץ ובחו"ל.

השתלמויות למנהלים, סמינרים להתפתחות אישית ותקשורת בינאישית.

 

עוסקת בתחומי אומנויות וספורט מגוונים

20200518_181554.jpg
bottom of page