top of page

 • 2016 ואילך - סטודיו-אדריכלות-נוף וניר-קוץ אדריכלים

תכנון עירוני ותכנון נוף, ניהול מחלקת התב"ע

(אתרים www.studio-lsa.com, www.NirKotz.com)

 • 1998-2016 עצמאית

תחומי עסוק: תעשיה, תעשיה אווירית, משרדים ועסקים, לקוחות פרטיים

 • 1994-1998 א.ב. תכנון, פרויקטים בתחום התיירות. 

 • 1991-1994 ברעלי לויצקי כסיף אדריכלים, מגורים. 

 • 1988-1991 הלסינקי פינלנד, משרד Simo Yarvinen, פרויקטים של מגורים ומשרדים. 

 • 1988 הלסינקי - מחלקת תכנון העיר: Helsingin kaupunkin Rakennusvirasto. 

 

השכלה:

 • 2023 גיאוגרפיה תכנון ערים ואזורים, תואר שני מחקרי האוניברסיטה העברית ירושלים.

 • 2010 אדריכלות ירוקה הלכה למעשה, אונ' בן גוריון ומדרשת שדה בוקר בשיתוף עם "המעבדה" של בצלאל.

 • 1996 ניהול מערכות מידע בסביבת תיב"ם. CAD-MIS by AutoKav.

 • 1988,1989 Alvar Aalto Seminar Finland

 • 1988 אדריכלות, בוגרת בהצטיינות כולל פרס ברוולד על פרוייקט גמר, הטכניון חיפה. 

כמו כן לאורך השנים:

קורסים וסמינרים מקצועיים רבים בתחום האדריכלות בארץ ובחו"ל.

השתלמויות למנהלים, סמינרים להתפתחות אישית ותקשורת בינאישית.

 

עוסקת בתחומי אומנויות וספורט מגוונים.

20200518_181554.jpg
bottom of page