תחרות למוזמנים: הקמפוס למקצועות המודיעין. אדם אדריכלות, אדריכל אברהם זק

09-06-21 from the squae AutoSave_005_v5_edited
09-06-21 from the squae AutoSave_005_v5_edited
0057 roof xrey
0115 2ed floor
0808 scene7 AutoSave_005_v5
0107 down to top2 xrey
09-06-21 from the squae AutoSave_005_v5

nurit@nuritzeiri.com

 

0544956382