כוכבים מנייר. קישוטי סוכה. שימור מסורת יהודית ארוכת שנים ממזרח אירופה.

1/1

nurit@nuritzeiri.com

 

0544956382