מלון רמת רחל, ירושלים. במסגרת עבודה בא.ב.תכנון במשותף עם אדריכל דני בר קמה

nurit@nuritzeiri.com

 

0544956382