מלון רמת רחל, ירושלים. במסגרת עבודה בא.ב.תכנון במשותף עם אדריכל דני בר קמה

resort-160
resort-190-815x532

nurit@nuritzeiri.com

 

0544956382